Vi utför allt inom Mark & Park

Vatten & Avlopp. Dikning & Dränering. Pooler & Dammar. Husgrunder. Altaner & Trädäck. Murar & Stenarbeten. Stängsel & Staket. Vägar & Gångar. Gräsytor & Planteringar. Vi bygger garage och attefallare. Vi spränger och spräcker och mycket mer.

Vi utför totalentreprenader i samarbete med mycket kompetenta partners.

För husgrunder arbetar vi med: www.koljern.se

För byggprojekt arbetar vi med: www.b3-bygg.se

För dräneringsarbeten arbetar vi med: www.pordran.se

För stenarbeten arbetar vi med: www.svenskastengruppen.se

Vi arbetar med fasta priser och avger alltid bindande offerter.

Prima Entreprenad

Strandvägen 7A, 114 56 Stockholm
Kontaktpersoner:
Alexis Aminoff, Tel. 070 - 931 11 31
Anders Edoff, Tel. 073-535 41 00
E-mail: primaentreprenad@outlook.com
Vår fakturering utgår från
Frilans Finans AB, org.nr 556802-1199